Skridskobild
Växla bild   
Logotyp

Välkommen till Friluftsfrämjandet Kungälv LA

Är du intresserade att börja åka skridskor på våra fina sjöar och havsisar i närområdet?
Du utlovas en fantastisk naturupplevelse, friskluft och hälsosam motion.

För att logga på, använd ditt medlemsnummer (ej person nr) i Friluftsfrämjande och lösenord, dvs på samma sätt som du loggar in till Friluftsfrämjandets webbportal.

Friluftsfrämjandet i Kungälv ordnar klubbturer varje helg om det är åkbara isar i vårt närområde.

Klubbturerna vänder sig till alla medlemmar i Friluftsfrämjandet som är intresserade av att åka skridskor på fantastiska sjöar och havsisar.

Vårt måtto är att åka på de bästa och säkraste isarna i närområdet. Ofta är klubbturerna på söndag så vi ledare kan spana isar på lördag för att kunna hitta guldkornen.


Är du betalande medlem i Friluftsfrämjandet Kungälv lokalavdelning, så har du full tillgång till portalen skridskonätet och kan följa med på våra klubbturer kostnadsfritt men du måste först genomgått vår säkerhetsutbildning för långfärdsskridskor.

Vi alla i gruppen måste ha en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om isar, personlig säkerhet och hur man hjälps åt tillsammans på skridskoturerna.

Vi brukar kalla det att åka med med KUS

-Kunskap

-Utrustning

-Sällskap

Säkerhetsutbildningen teoretiska del genomförs vid två olika tillfällen.
Vi kommer också ha utbildning i åkteknik på konstfrusen is, ofta på Skarpenords bandybana eller Ruddalens skrinnarbana.
Säkerhetskursens praktiska del består även en övning på naturis i närområdet.

Kursupplägg:

Teori - Säkerhetsutbildning del l
-Din personliga utrustning, klädsel, skridsko, ryggsäck, säkerhetsutrustning.
-Packning av ryggsäcken för att få bra flythjälp.
-Säkerhet, innan du går ut på isen och ute på isen.
-Teoretisk genomgång av skridskoteknik.
Teori - Säkerhetsutbildning del lI
-Repetition av teoridel I
-Iskunskap.
-Klubbutfärder och gruppindelning.
-Hur vi åker i grupp, tecken till varandra och färdledaren/kökarens roll.
-Information och användning av Skridskonätet.

Åkteknik - Säkerhetsutbildning del l
-Åkteknik övningar på skrinnarbanas konstfrusna is.
Under övningen får du träna på skridskoåkning och få tips om åkteknik. Du har också möjlighet att ställa frågor.
Åkteknik - Säkerhetsutbildning del lI
(Till detta tillfälle ta med din personliga utrustning)
-Kursledarna kontrollerar din personliga utrustning, ryggsäck, grenremmar, isdubbar, Ispikar, livlina, skridskor och kängor.
-Åkteknik övningar på skrinnarbanas konstfrusna is.

Naturis – Säkerhetsutbildning
-Vid detta kurstillfället kontrollerar vi deltagarnas utrustning och packning av ryggsäcken för att få bra flythjälp innan vi går ut på isen.
På isen genomför praktisk träning på:
-Säkerhet och iskunskap och visar med exempel på olika istyper och faror.
-Råkövergång
-Isbedömning.
-Träna på att åka i en grupp med färdledare och hur vi signalerar till varandra.
-Färdledarens och kökarlens uppgifter.
-Hur piken användes för att bestämma istjockleken.
-Kast av livlina liggande och stående.
-Åkning i motvind.
-Indelning i åkgrupper för kommande klubbturer.

ÅkgruppIII:
Vana åkare, något längre sträcka, uppsamlingspausar, fart ca 13-15km/h och 50-60km åkning totalt under en dag med fina förhållanden.

ÅkgruppIV:
Vana åkare, lugn åkning, täta uppsamlingspausar, fart ca 10-12km/h och 30-50km åkning totalt under en dag med fina förhållanden.

ÅkgruppV:
Mindre vana åkare, lugn åkning, täta uppsamlingspausar, fart ca 6-8km/h och 20-30km åkning totalt under en dag med fina förhållanden.

Utrustning –Säkerhetsutbildningen

Obligatorisk utrustning är långfärdsskridskor som är lätt avtagbara samt kängor som fungerar att gå i mellan sjöarna, isdubbar med visselpipa, ispik, kastlina, ryggsäck med grenrem och vattentätt ombyte som fungerar som flythjälp

Saknar du utrusning, så går det att hyra på Sporthyra i Kungälv. Medlem i Friluftsfrämjandet erhåller rabatt.


Efter avslutad teoriutbildling del I och II får deltagarna behörighet till den web-baserade portalen: www.kungalv.skridsko.net
Är du betalande medlem i Friluftsfrämjandet och tillhör LA Kungälv, har du utan kostnad tillgång till portalen som erbjuder dig följande tjänster:
-Tillgång till Isobservationer från medlemmar i alla klubbar.
-Möjlighet till att läsa samtliga klubbars färdrapporter på webben,
-Möjlighet för medlemmarna att ladda upp bilder och färdspår.
-Tillgång till en Skridskoatlas, där kringinformation om åk områdena finns.


Efter genomgången säkerhetskurs har man möjlighet att följa med på Friluftsfrämjandets klubbturer och i många andra fall även andra lokala långfärdsskridskoklubbar.

Anmälan till Friluftsfrämjandet skridskoaktiviteter i närområdet finner du på länken: www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/kungalv/

Stöd Långfärdsskridskor, bli medlem i Friluftsfrämjandet Kungälv LA

www.friluftsframjandet.se/kungalv/bli_medlem

 

Senaste Isobservationerna

Skridskobild